P: Tinc un PLC i m’agradaria integrar-hi els nivells. Puc agafar la senyal amb 4-20mA?

R: No, no está disponible la senyal en 4-20mA, però amb el Master Modbus es poden integrar les senyals utilitzant el protocol modbus-IP.

 

P: Vull lectures en temps real. Què necessito?

R: Recomanem que els equips vagin alimentats amb corrent externa ja que la vida util de les bateries es veuria reduida considerablement. Al mateix temps necessites un equip Master, ja que amb la xarxa SIGFOX només es permeten fins a 140 missatges al dia.

 

P: No vull fer anar Digitplan. Puc integrar les dades al meu programa?

R: Sí, es poden integrar les dades al vostre software a través d’una API.

 

P: No tinc Internet ni llum a la granja. Puc instal·lar els equips Silometric?

R: Sí, els equips Silometric utilitzen una bateria de llarga durada, per tant no cal que tinguis electricitat a la granja. Els nostres equips envien les dades a través de la xarxa SIGFOX que té cobertura a tot Europa. Comprova la cobertura de la teva granja al següent enllaç: https://www.mcsystems.es/coverage

 

P: Hi ha quotes de servei associades?

R: Si, segons el nivell de servei que es desitja els preus poden anar de 0,5€/mes i dispositiu fins als 2,5€/mes i dispositiu. A més a més, si s'utilitza la xarxa SIGFOX hi ha una quota de comunicacions anual.

 

P: Si utilitzo la xarxa SIGFOX s’ha de pagar quota de comunicacions per cada sensor?

R: Dins d’una mateixa instal·lació podem crear una xarxa de fins a 12 equips amb lectures cada 2 hores i així utilitzar una sola connexió a Internet.

 

P: Està limitat el número de sensors quan s’utilitza el Master?

R: No. Amb el Master es poden posar tant Silometrics com es vulgui dins d’un radi aproximat de 500m.

 

P: Puc desmontar el sensor i instal·lar-lo a una altra sitja/dipòsit ? 

R: Sí, sempre que hi hagi cobertura SIGFOX. Si l’equip forma part d’una xarxa de sensors, s’haurà de reconfigurar per què treballi de forma individual.

 

P: Tinc sitges de gran tonatge, funcionarà Silometric?

R: En sitges de gran diàmetre recomanem posar més d’un Silometric, ja que aquest només llegeix en un punt, i en grans diàmetres poques variacions em altura poden suposar una gran diferència en volum.

 

P: Puc instal·lar Silometric en sitges de ciment?

R: No recomanem Silometric amb productes polsosos ja que requereixen un manteniment més freqüent. De totes maneres, si no hi ha filtres o circulació d’aire a l’interior de les sitges, el manteniment és molt menor.

 

P: Quina precisió tenen els sensors ?

R: La precisió de la lectura obtinguda és de +/- 1mm. La precisió en el càlcul del volum restant dependrà del tipus de producte emmagatzemat i de la forma en que es buida la sitja. Amb materials granulats la precisió és de més del 95%.

 

P: I els conos que es formen quan s’omple i es buida la sitja, es tenen en compte?

R: Els equips Silometric, s’instal·len de tal manera que els conos que es poden formar quan s’omple la sitja o quan s’està buidant es compensen ja que s’enfoca desde un lateral i sempre s’intenta agafar la meitat de la muntanya o forat.

 

P: Es pot canviar la freqüència de lectura dels sensors ? Ex: productes estacionals no fa falta lectures durant 3 mesos a l’any. 

R: Els sensors es poden programar a la freqüència de lectura desitjada, però sempre serà la mateixa i si es vol canviar s’haurà de fer desde fàbrica.