Per la gestió de les dades procedents dels nostres diferents equips oferim la plataforma web Digitplan. A través d'aquesta, es té accés a tota la informació referent a les instal·lacions de cada usuari, aconseguint d'aquesta manera tenir un elevat control dels seus sistemes d'emmagatzematge.

 plataforma web Digitplan
 

Les principals funcionalitats que ofereix Digitplan:

 

DADES

  •  Visió gràfica general dels dispositius de cada usuari.

  •  Accés mitjançant qualsevol dispositiu electrònic que tingui connectivitat a Internet. Possibilitat d'assignar diferents usuaris per a cada instal·lació.

  •  Freqüència de lectura predeterminada a 1 lectura cada 2 hores, personalitzable en funció de les necessitats de cada client.

  •  Control de l'històric de lectures i consums.

 

ALARMES

  •  Generació d'avisos quan s'assoleix un nivell crític.

  •  Enviament d'avisos a través de SMS o correu electrònic.

 

GEOLOCALITZACIÓ

  •  Geolocalització dels dispositius, possibilitant l'optimització en la gestió i planificació eficientment dels aprovisionaments. 

 

Anar a l'aplicació

 

PANELL DE CONTROL

Vista general i en temps real dels nivells de
tots els dispositius del sistema.

 

DETALL

Percentatge de material restant al dipòsit.
Cubicació personalitzada segons el tamany del dipòsit
i tipus de material emmagatzemat.
Possibilitat d'afegir altres sensors de temperatura, humitat, etc..GEOLOCALITZACIÓ

Cada dispositiu està geolocalitzat per obtenir
una visió geogràfica del nivell de cada dispositiu
i així poder optimitzar la gestió de reposició.

 


ALARMES

En cada dipòsit es pot configurar un umbral d'alarma
i enviar una alerta (sms o email) quan s'arribi a aquest.
 

GRÀFICS


Es poden consultar els gràfics i tendències
dels valors llegits per cada equip:
Volum restant (m3)
Volum restant (litres o Kg)
Distància del sensor al material
Llista de valors