El BuHeat és un sistema preventiu desenvolupat per MCSystems que permet als conductors de vehicles industrials tenir un control instantani de l'estat dels seus bujes i eixos mitjançant el monitoratge de la temperatura d'aquests eixos. 

El sistema ofereix una lectura en temps real d'aquesta temperatura, avisant de manera visual i acústica, quan aquesta augmenta perillosament. 


 

Per a què serveix BUHEAT?

EL BuHeat és el teu solucion per prevenir greus accident o avaries generades per:

L'acumul d'esforç o desgast en els bujes de les rodes. 
El reescalfament dels eixos causat pel gripatge de rodament o deformació d' altres parts.
El deteriorament del buje o l'explosió del pneumàtic per l'augment de temperatura


Funcionalitats:

El sistema realitzarà un avís, tant visual com auditiu, quan es doni un dels següents escenaris:

♦ La temperatura d' un o més bujes és 30 graus superior o inferior a la resta.
♦ La temperatura és superior al límit predeterminat.
♦ La temperatura és errònia per fallada de la sonda.

A més de la possibilitat de configurar el nivell d' avís de temperatura alta.