Silometric és un sensor de nivell desenvolupat per MCSystems per a facilitar la gestió i el control de materials sòlids en sitges i dipòsits. Es tracta d'un producte innovador que utilitzant la tecnologia làser, realitza mesures de nivell dels sistemes d'emmagatzematge. Aquestes mesures posteriorment són processades i es poden consultar a través de la nostra aplicació web Digitplan, en temps real i des de qualsevol dispositiu electrònic intel·ligent, permetent conèixer en tot moment l'estat d'estocs de les seves instal·lacions.

 

 

Característiques més destacades que defineixen el nostre producte:

  •  Instal·lació ràpida i senzilla a la part superior del seu sistema d'emmagatzematge.

  •  Sistema inalàmbric, sense cap tipus de cablejat

  •  No requereix manteniment, únicament la substitució de la bateria que s'estima que duri uns 5 anys, fent lectures cada 2 hores.

  •  Des de la plataforma web Digitplan es poden consultar les lectures realitzades, l'estoc i permetent calcular els períodes de re aprovisionament.

  •  Adequat per a la mesura de qualsevol material sòlid com el pinso granulat, tot tipus de pellet, plàstics tipus PET, etc..