Per la gestió de les dades procedents dels nostres diferents equips oferim la plataforma web Digitplan. A través d'aquesta, es té accés a tota la informació referent a les instal·lacions de cada usuari, aconseguint d'aquesta manera tenir un elevat control dels seus sistemes d'emmagatzematge.


Les principals funcionalitats que ofereix Digitplan:

 

DADES

  •  Visió gràfica general dels dispositius de cada usuari.

  •  Accés mitjançant qualsevol dispositiu electrònic que tingui connectivitat a Internet. Possibilitat d'assignar diferents usuaris per a cada instal·lació.

  •  Freqüència de lectura predeterminada a 1 lectura cada 2 hores, personalitzable en funció de les necessitats de cada client.

  •  Control de l'històric de lectures i consums.

 

ALARMES

  •  Generació d'avisos quan s'assoleix un nivell crític.

  •  Enviament d'avisos a través de SMS o correu electrònic.

 

GEOLOCALITZACIÓ

  •  Geolocalització dels dispositius, possibilitant l'optimització en la gestió i planificació eficientment dels aprovisionaments. 

 

Anar a l'aplicació

 TAULER DE CONTROL

Vista general i en temps real
dels nivells de tots els
dispositius del sistema.


DETALL

Percentatge de material
restant al dipòsit.

 

Cubicació personalitzada segons dimensions del
dipòsit i tipus de material emmagatzemat.

 

Possibilitat d'afegir sensors
de temperatura, humitat, etc..

 

 

GEOLOCALITZACIÓ

Cada dispositiu està geolocalitzat
per poder tindre una visió geogràfica
del nivell de cada dispositiu
y així poder optimizar
la gestió dels aprovisionaments.

 

 

 

ALARMES

A cada depòsit es pot
configurar un llindar 
d'alarmes i enviar un avís (sms o email)
quan aquest s'assoleixi.

 

GRÀFICS

Es poden consultar els gràfics i tendències
dels valors llegits per cada equip:

Volumn restant (m3)
Volumn restant (litros o Kg)
Distància del sensor al material
Llista de valors